02:41 pm - Sunday 01 February 2015


Հետադարձ կապ

Իրավաբանական տվյալներ

 

«Արմենֆարմ»ՍՊԸ

Տնօրեն` Պարույր Առաքելյան

Իրավաբանական հասցե` ՀՀ, 0079,  ք. Երևան, Միկոյան 25/18

Գործունեության հասցե` ՀՀ, Արցախի 18

ՀՎՀՀ` 00039741

Էլ. փոստ`  info@armenpharm.am

Հեռախոս` +37410 582892, +37499 911234

Skype: armenpharm1

Բանկ`«Յունիբանկ» ՓԲԸ

SWIFT: UNIJAM22

AMD h/h  24137003238500

USD h/h  24137003238501

EUR h/h  24137003238503

RUR h/h  24137003238502

Բանկի հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5